preloader

Beste klant,

Tijdens de zomervakantie zijn we gesloten vanaf zaterdag 13/07 tot en met maandag 5/08.
Voor dringende leveringen voor brandstof kan u ons bereiken op 055/42.42.42.

Met O-L-V Hemelvaart maken we de brug vanaf donderdag 15/08 tot en met maandag 19/08. 

Wij wensen iedereen alvast een zonnige en deugddoende vakantie toe!

 

MAZOUTLEVERINGEN – TANKCONTROLES:

Wij herinneren graag aan het feit dat er steeds een geldig keuringsattest van de brandstoftank aanwezig moet zijn bij de levering van de brandstof.
Voor alle info rond deze verplichting verwijzen wij u graag naar ons blogbericht (of www.vlaanderen.be) waar u alle info over de tankkeuring kan terugvinden.
Dank voor uw begrip,

**

Warme groeten,
Raoul BV

 

 

Raoul | Brandstoffen - Verwarming - Schoorsteentechniek | Lierde
De mazoutcheque, wat is dat precies?

Ontdek hoe jij jouw premie van 225 euro kan krijgen

In het kader van de energiecrisis nam de regering een aantal maatregelen om de impact op je budget te beperken. Eén hiervan is de Mazoutcheque. Wanneer krijg je deze Mazoutcheque? Hoe gaat dit concreet in zijn werk? We geven je in deze blog een antwoord op al je vragen over de Mazoutcheque.

De mazoutcheque, wat is dat precies?

 • Het gaat om een verwarmingstoelage van 225 euro voor huishoudens die verwarmen met stookolie.
 • Deze verwarmingstoelage is een eenmalige en forfaitaire premie. Dat wil zeggen dat het een vast bepaald bedrag is (225 euro dus) dat je in één keer zal ontvangen op jouw bankrekening.
 • Je krijgt de 225 euro gestort indien er bij jou tussen 15 november 2021 en 31 december 2022 minstens één keer stookolie werd geleverd. Bij meer dan één levering in die periode krijg je toch maar eenmalig de verwarmingstoelage.

Voor wie is de Mazoutcheque?

 • De verwarmingstoelage wordt enkel toegekend aan ‘natuurlijke personen’ die gedomicilieerd zijn op het adres waar de levering van stookolie tussen 15 november 2021 en 31 december 2022 plaatsvindt.
 • Het domicilie in kwestie moet een eengezinswoning of een appartement zijn. Er wordt één enkele verwarmingstoelage uitgereikt per gezin gedomicilieerd op het leveringsadres.
 • Het gaat dus om natuurlijke personen en domicilies. De verwarmingstoelage is met andere woorden niet bestemd voor rechtspersonen (juridische entiteiten zoals bijvoorbeeld bedrijven en andere vennootschappen) en kan ook niet gebruikt worden voor een mazoutlevering bij een tweede verblijf.

Hoe vraag ik de Mazoutcheque aan?

 • De uitbetaling gebeurt door de FOD Economie. Die ontwikkelde een online aanvraagmodule waar u vanaf 07.07.22 op terechtkan.
  Website: stookoliecheque.economie.fgov.be
 • Indien u niet in de mogelijkheid bent om de aanvraag online in te vullen dan kan u de aanvraag ook per post sturen. Deze dient dan aangetekend te worden verstuurd naar:
  FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie
  Algemene Directie Energie – Cel Mazoutpremie 225 euro
  Koning Albert II-laan 16
  1000 Brussel

Wat heb je nodig bij je aanvraag

 • Een kopie van je leveringsbon.
  Hierop vind je ook de volgende info die zal gevraagd worden: het ondernemingsnummer (= BTW-nummer), je klantnummer, de datum van levering en de facturatiedatum = datum van levering).
  De leveringsbon die je ontving bij de levering geldt als factuur.
 • Het bewijs van betaling via je bankrekening
 • Je rijksregisternummer
 • Je bankrekeningnummer waarop het bedrag moet teruggestort worden